Πιστοποιήσεις

Βεβαιώσεις CE

ceΤεκμηρίωση Οδηγία 73/23/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50146:2000 «Κολλάρα Καλωδίων για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Τύπος:
 2,5mm

ceΟδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 περί προσεγγίσης των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50146:2000 «Κολλάρα Καλωδίων για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Τύπος:
 3,6mm

ceΟδηγία 73/23/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50146:2000 «Κολλάρα Καλωδίων για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Τύπος:
 4,8mm 

ceΟδηγία 73/23/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50146:2000 «Κολλάρα Καλωδίων για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Τύπος:
 7,6mm 

ceΗ Τεχνική Τεκμηρίωση του προϊόντος «Κολλάρα καλωδίων για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» της ARTEPLAST ΧΑΡ. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, έχει συνταχθεί με βάσει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 73/23/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ περί Χαμηλής Τάσης και κατ’ επέκταση του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 50146:2000 «Κολλάρα καλωδίων για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις».

Τύπος:
9,0mm


 

ROHS, Πιστοποιητικό Ερωπαικής ένωσης σύμφωνα με το οποίο το προιόν δεν περιέχει απαγορευμένες χημικές ουσίες επικίνδυνες για τον χρήστη.

 

 

ISO 9001 : 2008

 

CENELEC 50146 (2000)  94V-2

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

ce ce ce ce ce
 Τύπος: 2,5mm Τύπος: 3,6mm  Τύπος: 4,8mm  Τύπος: 7,6mm  Τύπος: 9,0mm 

 

Αφοί Χαρ. Κεφαλίδη Ο.Ε.
Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας ΤΚ. 53100
info (@) arteplast.eu
+30 2385 041 300
+30 2385 041 500

map